Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Varga András EV. (székhely: 7472 Cserénfa, Ady Endre utca 12.), adószám: 52980525-1-34 ), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérem, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai: Varga András EV.

A szolgáltató neve: Varga András Blogja

A szolgáltató székhelye: 7472 Cserénfa, Ady Endre utca 12.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: office@varga-andras.hu

Adószáma: 52980525-1-34

Telefonszáma: +36-70-622-99-33

A tárhely-szolgáltató adatai: Magyar Hosting Kft.

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alatt áll. A webshop tulajdonosa a feltüntetett termékek, leírások, anyagok kizárólagos tulajdonosa, azok továbbadása és sokszorosítása tilos!.

1.4. Rendelkezésre állás heti 5 napon, 8 órában, reggel 8-16 óráig..

Adatkezelési szabályok

1.5. Adatvédelmi tisztviselő a szolgáltató tulajdonosa.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A webshopban, elektronikusan letölthető termékek, megvásárolható fizikai termékek és személyes tanácsadási időpontok kerülnek értékesítésre. A szállítási díjakat a megfelelő termékeknél egyesével feltüntetjük, egyebekben ÁFA tartalommal együtt kerülnek az árak meghatározásra..

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a

termékekről fotót jeleníttet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a

valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja

Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés menete. A felhasználó a kiválasztott terméket a kosarába helyezi, a fizetés gombbal bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti a vételárat. Foglalásoknál, a kiegynlítést követően szolgáltató részletesen egyeztet a vásárló elérhetőségein a vásárlóval.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek. Hibák esetében a szolgáltató elérhetőségein jelezni kell a pontos problémát.

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása. Személyes konzultációnál az előre egyeztetetteknek megfelelően történik a szolgáltatás igénybevétele. Elektronikus termékek esetében azonnal hozzáférhető a termék, fizikai terméknél a Magyar Posta Zrt. szállításával házhoz érkezik a termék.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének

megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.

Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől

számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48

órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati

kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása

akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor

az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben

megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása 24 órán belül történik.

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 8 munkanapon belül.

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg,

Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül,

felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől

számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a

szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót

haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul,

de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése

Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt

termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől,

visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete: visszaküldött termék esetében a szolgáltató 14 napol belül a termék vételárát a vásárlónak visszaküldi.

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre 6 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia

levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a

teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még:

151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság

szabályai.

Panaszkezelés

1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről: 7472 Cserénfa, Ady Endre utca 12. Varga András, panasz benyújtása kizárólag postai ajánlott levélben történik, melyre a szolgáltató 8 napon belül köteles írásban reagálni.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30

(harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetőségét, még akkor is, ha a vásárló székhelye szerint nem ez a bíróság lenne az illetékes. 1.20-as pontot többszöri elolvasás és értelmezés után kötelező érvényűnek tartja a vásárló magára nézve!

Cserénfa, 2020. 01. hó 27. nap