Milyen alapvető eszközre, ismeretre lenne szükség a fuvarozásban és szállítmányozásban a hatékonyság növeléséhez?

A tojás jelentheti a megoldást! Csak éppen megfelelő módon kell a járművezetők talpára, kezére rögzíteni. Úgy végezzék a feladataikat, hogy műszak végén egyben kerülhessenek a tojások a vacsorakészítés alapanyagai közé. Így a motivációt is biztosíthatjuk, hiszen a vacsora sem készül el, sőt enni sem lesz mit, ha nem megfelelően bánnak a tojással.

Mivel is tudnám helyettesíteni ezt a tojást? Hogyan válhatna egy gépjárművezető annyira óvatossá és hatékonnyá, hogy egyben tartja a tojást?

A feladat elsőre képtelenségnek tűnik, azonban ha jobban belegondolunk a vállalatnak pontosan ennyire hatékony alkalmazottakra lenne szüksége. Nem is beszélek arról, hogy egy ilyen mutatvány mekkora összpontosítást és figyelmet igényel!

Azzal, hogy folyamatosan ellenőrzöm a munkát – és legyen most bármilyen munkáról szó – nem érek el semmilyen eredményt. Az eredmény csak akkor lesz feltételezhetően jó, ha a folyamatos kontrollt kiegészítem a visszajelzéssel. Tökéletessé csak akkor válik, ha a visszajelzés mellé folyamatosan csatolok egy éppen szükséges iránymutatást.

A tévedések a fuvarozásban és a közlekedésben egyaránt jelen vannak

Az egyik tévedés, hogy a dokumentum helyettesíti a tudást. A jogosítvány nem egyenlő a hatékony járműüzemeltetéssel. Hozzáteszem, hogy a gépészmérnöki diploma sem.

A vizsga egy-egy témában nem egyenlő az adott témában fellelhető gyakorlati ismerettel és tapasztalattal. A végzettség, a diploma vagy éppen a doktori cím sem egyenlő a többlettudással. Mindössze egy papír, egy igazolás arról, hogy a tulajdonosa járt egy olyan helyen, ahol a megadott témában felhalmozott ismeretanyag elhangzott.

A közlekedésben kifejezetten így vagyunk, megjegyzem, még átlagemberként is.

Sokunk feltételezi azt, hogy a jogosítványunk birtoklása megengedi, hogy a közlekedésben kényünkre-kedvünkre hajlítsuk a valóságot.

A szállítmányozó vállalkozásokban nagyon sokszor, egy-egy volt járművezető a tulajdonos, ami szintén nem garancia a szakmai ismeretekre. Gyakran hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy amikor útra kelünk, alapvetően mindent tudunk.

A szállítmányozásban és a fuvarozásban a járművezetőknél épp úgy tapasztalható ez a fajta hozzáállás, mint a cégek vezetésénél vagy éppen az értékesítésben, a marketingben….

Sokszor látom, hogy a vállalatok képzéseket tartanak a dolgozóknak. Valójában kidobálják a pénzt egy-egy olyan készség utasítással történő megtanulására elsajátítására, amely nem a hozzáértésen vagy az egyes emberek személyes fejlődésén alapuló fejlődést céloz, hanem általánosságokat.

Az alkalmazottak részt vesznek, egy általuk feleslegesnek ítélt oktatáson és ennek megfelelően pusztán a vizsga vagy éppen kontroll idejére adják vissza az elhangzott a tudást.

Az egyik kiemelkedően fontos és mégis a legegyszerűbb eszköz a képzés. Amit a lehető legrosszabb módon használunk

Ott hibádzik a rendszer, hogy az elvárt eredmények eléréséhez nem elegendő az oktatás. Nem elegendő, hogy évente vagy éppen több évente elmondjuk az örök igazságokat.

A járművezetők jelenlegi képzési rendszere ékes példája ennek. Tanítunk a vizsga és a “tudással” felruházott jogosítvány miatt. Hivatásos járművezetőket 5 évente vizsgáztatjuk, egy 2-3 napos tanfolyam után.

Mennyi tudás épülhet ilyenkor be egy járművezetőnél? Esetleg egy 1 napos cégvezetői képzésen?

A rendszer abban is hibás, hogy azokat is potenciális járművezetőnek tekinti, akik időnként még azzal az alaptudással sem rendelkeznek, amely az oktatáson elhangzó kifejezéseket értelmezhetővé tenné a számukra. A különböző járműfejlesztéseknél néha a gépészmérnököket is meghökkent egy-egy kifejezés, a technikai tartalomról pedig nem is beszélve…

Példának most nem a fuvarozásból fogok hozni történetet, hanem egy igazán művelt emberrel történt beszélgetésemből, aki történetesen tanár…

Feltételezett alapismeret

Erre épít minden tanfolyam, oktatás, hogy a korábbiakban az ember az alapismeretekre szert tett. Esetemben az ismerősöm egy egyszerű megjegyzést tett, hogy a tolatás a legnehezebb a számára. Amikor megkérdeztem, hogy miért, akkor a tükörhasználat volt számára értelmezhetetlen.

Kicsit jobban kifejtve a témát rá kellett ébrednem, hogy ismerősöm a jobb és baloldali tükrökre úgy tekint, mint egy borotválkozó tükörre. Azt feltételezi, hogy minden a másik oldalra kerül, ha belenéz a tükörbe. Pedig ez nincs így.

A beszélgetésünkből kiderült, hogy ez egy olyan meggyőződése, amelyet egyszerűen senki sem volt képes feloldani. Miután beültettem az autójába és megkértem, hogy hátra fordulva tekerje a kormányt jobbra, majd pedig balra. Csak akkor értette meg, hogy azzal, ha belenéz a tükörbe nem változik semmi. A jobb és bal ugyanaz maradt, ha viszont megfordul és a valóságot nézi, miközben sem az autó, sem pedig az ülése nem fordul meg, akkor az irányok az ő privát szemszögéből felcserélődnek.

A diplomás ismerősöm olyan alapvető fizikai ismerethiányban szenved, amely egyszerűen lerontja az eredményeit a valóságban. Magyarul senki sem hívta fel a figyelmét arra, hogy ezek az ismeretek hiányozni fognak a közlekedésben. Ne adj Isten, egyes vészhelyzetek elkerülésekor!

A hivatásos gépjárművezetés és a gépjárművezetés feltétele a 8 általános iskola osztály sikeres elvégzése. Van e egy 8 általánost végzettembernek annyi alapvető ismerete fizikából? Képes lehet egy több tonnás jármű mozgásának dinamikájának ismeretére? Alkalmas lehet, hogy belsőégésű motorok hatékony működtetésének ismereteit magabiztosan értse és alkalmazza? Nem is beszélve az elektromos járművekről….

Diplomásoknak sem működőképes a dolog, ha éppen nem ez a szakterület, vagy éppen nem törekszik valaki az információk valódi megismerésére.

A vállalatok feladataira kihegyezett képzési, fejlesztési rendszer lehet a fuvarozásban szállítmányozásban és a közlekedési kultúra megváltoztatásában is az ütőképes eszköz

A jelenlegi rendszer, illetve inkább a beidegződésekhez történő ragaszkodás hozza az aktuális eredményt. Ezen fejleszteni nem lehet egy olyan rendszerrel, amely ugyanazokat az alapelveket követi.

Ha egy oktatáson csak elhangzik egy anyag és elvárja a végén az oktató, hogy egyszer adjon számot róla valaki, akkor mitől is várjuk, hogy megváltozzon az eredmény?

Ahhoz, hogy lényegi változás történjen az alapproblémát kell kezelnünk. Ami jelen esetben nem az, hogy valaki milyen névleges és a társadalom által preferált képzettségi rendelkezik, hanem az, hogy az képzésnek és a képzőnek fel kell ismernie, milyen információkra van szüksége a személyes fejlődéshez a képezni kívántaknak ahhoz, hogy a vállalat, személy sikert érjen el.

Azt hiszem, hogy nagy az eltérés!

Ha az alkalmazottak nem akarnak fejlődni, akkor nem is fognak. Valóban automatizmusokkal kell helyettesíteni őket, amelyek felismerik a változtatás szükségességét.

Amennyiben egy cégvezető hosszútávú sikereket szeretne elkönyvelni, akkor el tudja érni, hogy alkalmazottai fejlődni kezdjenek, méghozzá azzal a felismeréssel, hogy nekik személyesen kell fejlődniük!

A fuvarozó vállalatoknál sem a technika fejlesztése, hanem az azokban rejlő lehetőségek maximális kiaknázása kell legyen a cél.

Joggal tesszük fel a kérdést, hogy akkor vajon miért nem történik meg mindez?

Mert nem a fejlődést ösztönző eszközökkel szeretnénk fejlődést elérni!

Ez a magyarázat.

A fuvarozás és szállítmányozás fejlesztésének, hatékonyságának növelésére legfontosabb és legegyszerűbb eszköz a képzés. A perszonalizált, egyéni hiányosságok pótlását célzó és folyamatos fejlesztés a vállalatok speciális igényeihez kialakított tudással.

Az egyetlen eszköz, amely azonnali és a tartós eredmények növelésére alkalmazható!

Egy olyan rendszer, amelyben a külső oktatási anyagok nélkülözik azt a térképet, amely az egyes emberek személyes fejlődését a hiányosságaik ismeretében készítettünk, nem lesz alkalmas a fejlődés biztosítására.

Mindössze kidobott pénz lesz, amely csökkentheti az adóalapunkat vagy éppen a kiadási oldalon egy szép összeggel jelentkezik és csökkenti a zsebünkbe tehető pénz mennyiségét.

El kell érni, és a ez szolgáltathat minden területen fejlődést, hogy az emberek egyes hiányosságait pótoljuk, majd a hatékonyságot nem alkalomszerűen, hanem folyamatos fejlesztéssel és gyakorlással idézzük elő.

Felismertetjük az alkalmazottakkal, hogy az önmaguk folyamatos képzése jelenti a sikerüket a vállalatnál és a karrierükben egyaránt! Egy fontos témát csak megemlítve, így gyakorlatilag a vállalathoz kötve az alkalmazottakat. (ez majd egy újabb posztban is előjön…)

Hatékonyan kezelni a technikát csak jól kiképzett alkalmazott képes!

Nehéz ezt kivitelezni!

Persze, ha ismételten visszatérünk a régi beidegződésekhez, akkor azt feltételezzük, hogy lehetetlen az alkalmazottak folyamatos képzését biztosítani úgy, hogy közben a vállalat működésére is figyelniük kell.

Az a helyzet, hogy el kell felejtenünk, sőt át kell írnunk magunkban a régi beidegződéseket.

Egyszerűen máshogy kell gondolkoznunk. Máshonnan kell megközelítenünk a “képzéseket”!

A vállalatot kell a továbbképzés színterévé tennünk, a valós feladatok gyakorlati megoldását kell felhasználnunk arra, hogy fejlődjenek és épüljenek az alkalmazottak, egyúttal folyamatosan képessé váljanak a hatékonyság növelésére!

Ehhez a fuvarozásban és a szállítmányozásban már rendszerszinten létezik a megoldás.

Kivitelezése napok alatt képes megvalósulni és az eddigi rendszert egy új szemlélettel működtetni.

Személyesen én is a rendelkezésére állok a vállalatok hatékonyabb működéséhez történő rendszer kialakítással. Ehhez pusztán elegendő komolyan venni a vállalat vezetésének a fejlődést.

Elegendő egy időpontot egyeztetnünk és az elérhető eredményekről egy beszélgetéssel egybekötött információcserével megvalósíthatóvá tehetjük a robbanásszerű fejlődést!

Ne várj, vezess be most egy új szemléletet és többszörözd mega vállalatod bevételeid, kösd magadhoz az alkalmazottakat!

Mindened megvan hozzá, csak a sorrendet kell megismerned és megelőzhetsz mindenkit!