Fejleszteni és fejlődni az szerintem két egymástól független dolog! Vagy nem.

Lehet fejleszteni egy fuvarozó, szállítmányozó vállalatot, sok különböző megoldással, módszerrel és elindítani vele a fejlődést. Fejlődni azonban lehet folyamatosan úgy is, hogy tudatosan kiküszöböljük azokat az elemeket, amelyek útjában állnak a fejlődésünknek.

Valahogy így tudom megfogalmazni a módszerek közötti különbséget.

Ahhoz, hogy fejlődésnek induljunk, a “tudatos” szó jelenti a megoldást. Remélem, hogy érthető megfogalmazással igyekszem szemléltetni a fuvarozók, szállítmányozók lehetőségeit ebben a témában. Bízom abban, hogy a flottamenedzsment, a teherautó üzemeltetés és a gazdaságos teherautó üzemeltetés szakemberei is ráéreznek a megoldásra és elkezdik alkalmazni.

Mi van jelenleg? Mit alkalmaz mindenki?

A legtöbb cég vezetője, illetve a menedzserek nagy része esküszik a régóta alkalmazott módszerekre. Nevezetesen, hogy különböző táblázatokba foglalt havi, negyedéves, féléves és éves mérőszámokra támaszkodva igyekszik jövőbemutató következtetéseket levonni. Vagy éppen ezek alapján előirányozni a költségcsökkentések helyét és idejét, mikéntjét és mennyiségét….

Nem az a baj, hogy ezeket alkalmazzák, hanem az, amit nem vesznek figyelembe. Rengeteg olyan adat, mérőszám lenne elérhető egy-egy magas színvonalon működő vállalatnál, de mégsem használják.

Mire is gondolok?

A flottakövető rendszerek ideális esetben a CAN BUS-ról is közvetítenek adatokat a vállalatok felé. Azaz tisztában vannak a járművek pillanatnyi használati adataival.

Sok esetben a felhasználás módját is elemzik, értékelik (nem teljesen megfelelően). Volna lehetőség, az adatokkal olyan információkra is szert tenni, amelyek valóban képesek az optimalizációra a jármű üzemeltetés során. Sok esetben, hosszabb távon is lehetne használni ezeket az adatokat, amelyek már nem is a közvetlen jármű üzemeltetést teszik jobbá, hanem a környezetre vagy éppen a balesetek megelőzésére lennének használhatóak.

Akkor miért nem használjuk?

Tapasztalataim szerint, a flottakövető rendszerek forgalmazói általában a járművek kiértékelésénél általánosságokra építve adnak visszajelzéseket. Ez pedig lerontja azt a lehetőséget, hogy az egyes jármű típusok és a gépjárművezetők egyéni kapcsolatát vizsgáljuk.

Persze felmerül a kérdés, hogy miért fontos ez? Miért lényeges, hogy általános adatok helyett, inkább egyedi adatokat figyeljünk?

Sőt, az is kérdés, hogy honnan szerezzen a fuvarozó olyan alkalmazottakat, akik ezeket az adatokat figyelik? Nem is beszélve arról, hogy kiértékeljék a temérdek információt.

Tehát a pár kérdés, mindjárt válasszal is szolgál, bár nem ez a fő oka, hogy nem használjuk ezeket az adatokat!

A fő ok, hogy egyszerűen nem is értjük, hogy miért és mennyire fontosak ezek az adatok!

Részben ez annak köszönhető, hogy évek óta az van a fejekben, hogy a jogosítvány, vagy más nevén a képesítés megszerzése egyenértékű az alkalmassággal. (Megjegyzem ez a menedzserek között is így gondolják! Bár egy jó menedzser sem a képesítésétől válik jó menedzserré!)

Részben pedig azért, mert a járművekből kinyert adatok bonyolultak, sokrétűek és egyébként eltörpülnek az bevételek és a kiadások nagy és egyszerű számai mellett.

Mit jelentene, ha használnánk a gyakorlatban az adatokat?

Nehéz azt mondani (TEGYÜK A SZÍVÜNKRE A KEZÜNKET ÉS GONDOLJUNK MAGUNKRA IS!), hogy nem jól csinálod, amit csinálsz, egy olyan embernek, aki évekkel ezelőtt megszerezte a jogosítványát és naponta használ autót vagy éppen teherautót.

Mégis, ha használjuk ezeket a járművekből kinyerhető adatokat, akkor egy teljesen más világ tárulhatna elénk a bevétel és kiadás oldalon egyaránt.

Miért is mondom mindezt?

Képzeljük el, hogy nem kell új alkalmazottakat felvenni ahhoz, hogy a kiértékelések önmaguktól megtörténjenek. Képzeljük el, hogy a járművezető nem abban válik érdekeltté, hogy több munkát végezzen, hiszen a jelenlegi szabályok alapján ezt nem tudja befolyásolni(!) egyetlen járművezető sem. Mi lenne, ha abban tennénk érdekeltté, hogy a rá szabott feladatot egyre hatékonyabban, egyre kevesebb költséggel igyekezzen megoldani.

Hiszen erre van ráhatása, sőt Ő az egyetlen, aki ezt valójában befolyásolni tudja.

A rendelkezésre álló és nem használt adatok tartalmazzák:

  1. Adott gépjárművezető vezetési stílusa milyen hibákat rejt.
  2. Az adott gépjármű mennyiben tér el a gyártó által megadott leírásoktól és adattáblázatoktól.
  3. Választ ad, a költségcsökkentés lehetőségére, mértékére.
  4. Részletekbe menő választ ad, egy esetleges baleset esetén a körülményekre, akár bizonyító erejű adatként használható!
  5. A flottakövető rendszer adataival összevezetve pontos információval szolgál a költségcsökkentés maximalizálására.

Amennyiben az adatokat részletesen megismerjük, akkor fejlesztésre és fejlődésre van lehetőség.

Fejlődésre, amely a rendelkezésre álló adatokat veszi alapul és mind a járművezető személyes fejlődését képes segíteni, mind pedig az üzemeltetésben érintett alkalmazottak fejlődését. Ugyanakkor képes előirányozni, hogy milyen irányú fejlesztés szükséges a vállalatnál, amely a technológiát érinti.

Fejlesztés lehet egy alkalmasabb jármű beszerzése. Egy ösztönzőrendszer bevezetése, amelyben a járművezetőt tesszük érdekeltté abban, hogy csökkentse a költségeinket. Esetleg alkalmazhatóvá teszi mindkét lehetőséget, hogy egyben a folyamatok hatékonysága is megnövekedjen!

Akkor most fejlesszünk vagy nem?

Fejleszteni lehet a technológiát, lehet bevezetni új mérőszámokat és rengeteg pénzt elkölteni a modernebbnél modernebb automatizmusokra, ha nem nem annak a képességeit fejlesztjük, akinek ráhatása van a költségek megtakarítására, akkor a pénz legnagyobb része kidobott pénz lesz.

Fejlődni, a vállalat megszokott értékesítés-fuvarfeladat teljesítés tematikával a szokásos módon fog előrelépni. Marad a szokásos, gyakorlatban nem túlszárnyalható eredmény.

Új lehetőség, ha a fejlesztés, a normál módon megszokott mellett, az eddig nem használt adatok felhasználása felé fordul, amely jelenleg is a “fiókban” vagy éppen a szervereken pihen. Fejleszthetünk egy olyan rendszert, amely elindíthat egy nagyságrendekkel nagyobb eredmény növekedést. Pusztán annyit kell tennünk, hogy az egyéni fejlődést honoráljuk.

De hogyan fejlesszünk egy ilyen rendszert? Mi kell ehhez?….

További cikkeket itt találsz: BLOGOM,